China

Managers

 • placeholder
  China
  Zhou Xinjie
  Zhou Xinjie
 • Zhengyi Xuan
  China
  Xuan Zhengyi
  Xuan Zhengyi
 • Yihui Xu
  China
  Xu Yihui
  Xu Yihui

Players

 • Chengfu Ren
  China
  Ren Chengfu
  Ren Chengfu
 • Qiang Sun
  China
  Sun Qiang
  Sun Qiang
 • Ze Feng
  China
  Feng Ze
  Feng Ze
 • Xiangyu Xi
  China
  Xi Xiangyu
  Xi Xiangyu
 • Wei Zhu
  China
  Zhu Wei
  Zhu Wei
 • Guli Lin
  China
  Lin Guli
  Lin Guli
 • Bihuan Chen
  China
  Chen Bihuan
  Chen Bihuan
 • Yuxiang Wang
  China
  Wang Yuxiang
  Wang Yuxiang
 • Ziliang He
  China
  He Ziliang
  He Ziliang
 • Gengye Wu
  China
  Wu Gengye
  Wu Gengye
 • Qingyang Tan
  China
  Tan Qingyang
  Tan Qingyang